Profil Pimpinan

Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan

Dr. Muhammad Ali Gunawan, S.Pd., M.Pd.

Ketua STAI Ki Ageng Pekalongan

Nelli Murodah, M.Pd.

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Minati Maulida, M.S.i.

Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum & Kepegawaian

H. Ubaidillah, M.S.I.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan